ประกาศระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดนวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์