8 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ Social Media

Social Media..เป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด แต่..รู้หรือไม่? ถ้าใช้มากไปจะทำให้ชีวิตเปลี่ยน.. วันนี้เราขอเสนอเตือนภัยไซเบอร์ ถึงผลกระทบจากการใช้โซเชียลมีเดีย จะมีอะไรบ้าง และมีผลกระทบอย่างไร

8 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ Social Media

8 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ Social Media

  1. มีการปฏิสัมพันธ์ลดลง
  2. เรียกร้องความสนใจมากขึ้น
  3. ไขว้เขวจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
  4. ความสัมพันธ์ล้มเหลม
  5. เจอกับนักเลงคีย์บอร์ด
  6. เกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบ
  7. นอนหลับยาก
  8. ไม่มีความเป็นส่วนตัว

สำหรับใครที่เป็นแบบที่กล่าวมาแล้วนั้น ถ้าไม่อยากเป็นแบบที่กล่าวมาก็ควรลด โลกโซเชียลให้น้อยลง ไม่แน่อาจจะดีขึ้นก็ได้

 

 

ที่มา : http://www.1000tipsit.com/8-effects-of-social-media/