เป็นซึมเศร้า ทําไงดี : วิธีรักษาอาการซึมเศร้าด้วยตัวเอง

เป็นโรคซึมเศร้า ทําไงดี

โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายถ้าหากอาการไม่รุนแรกมาก และยังพอที่จะสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้โดยไม่ต้องพึงยา เพียงแค่เราปรับพฤติกรรม ความคิด และ อารมณ์ ของเราให้คงที่ละว่างในชีวิตประจำวัน

วิธีดูแลตัวเองจากโรคซึมเศร้า

  1. ทำสมาธิ : เพราะการทำสมาธิแม้แค่วันละไม่กี่นาที่ สามารถช่วยว่าเราเข้าสู่ความเงียบสงบ ปรับสมดุลชีวิต ผ่อนคลายความเครียด และยังทำให้มีความแจ่มชัดในสมองและนเองอีกด้วย
  2. ออกกำลังกาย : การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเพิ่มสารเอนโดฟินส์ในร่างกาย ส่งเสริมพลังงาน ยกระดับอารมณ์ให้สูงขึ้น และ ยังเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
  3. มีกลุ่มเพื่อนที่ไว้ใจได้ : กลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร คอยดูแลรับฟัง ช่วยเหลือกันและกัน มีสุขรวมเสพ มีกุกข์ร่วมต้าน เพราะว่าการที่คมเรามีกลุ่มคนคอยหนุนนำจะทำให้คนเราสามารถรับมือกับความเครียดและความเจ็บป่วยทางใจได้
  4. หางานอดิเรกทำ : งานอดิเรกมักเป็นสิ่งที่เรารักที่ จะทำช่วยดึงความสนใจจากอารมณ์ด้านลบได้ ดังนั้นถ้ารู้สึกเครียดหรือซึมเศร้า ควรหางานอดิเรกที่กทำแล้วจะมีสมาธิจดจ่อกับมัน
  5. รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ : ในบางครั้งเราอาจจะพบเจอเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สามารถควบคุม อารมณ์และความคิดของเราได้จริงๆ เราจึงจำเป็นต้องพึกพาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำและวินิจฉัยอาการของเราได้แม่นยำ ซึ่งจะค่อยช่วยเหลือเราให้ผ่อนคลายอารมณ์จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ซึ่ง เราสามารถขอคำปรึกษาได้ที่เบอร์โทร 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญเป็นบริการฟรีจากกรมสุขภาพจิต
  6. จงรักตัวเอง : การรักตัวเองเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลดีที่สุด แต่ไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เหตุผลคือน้อยคนนักที่จะถูกสอนให้รักตัวเอง การรักตัวเองหาใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือการเมตตาและปรารถนาดีต่อตัวเราเอง

ถ้าหากทำตามวิธีดังกล่าวแล้วไม่ได้ผล

ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการและสาเหตุ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q ออนไลน์

สาเหตุและอาการของโรคซึมเศร้า