แบบทดสอบโรคซึมเศร้า 9Q ออนไลน์

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า 9Q : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยกว่า 1.5 ล้านคน เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 4,000 รายต่อปี และพยายามคิดสั้นถึง 53,000 คนต่อปี ขณะที่ ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า อายุ 15 ปีขึ้นไป จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่1 ตุลาคม 2565 ใน 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พบว่า ทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ 89,684 คน จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รัยการวินิจฉัยและรักษา 97,202 คน อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วย อยู่ที่ 108. 38

กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำ แบบประเมินโรคซึมเศร้าออนไลน์ (9Q) สำหรับให้ประชาชนประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านออนไลน์ โดยแบบประเมินจะประกอบด้วย 9 คำถาม:  " ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ คุณมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
 

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q ออนไลน์ : แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า 9Q ออนไลน์

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า 9Q ออนไลน์ : คุณสงสัยหรือกังวลมั๊ยว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือป่าว " ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ คุณมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน "

  • รู้สึกแย่ เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวัง
  • รู้สึกเหนื่อยล้า ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง
  • ไม่สนใจหรือไม่มีความสุขเวลาทำอะไร (ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เคยชอบ)
  • รู้สึกแย่กับตัวเอง
  • นอนไม่หลับหรือหลับมากไป
  • จดจ่อกับอะไรได้ยาก เช่น อ่านหนังสือ
  • เบื่ออาหาร หรือ กนมากกว่าปกติ
  • พูดหรือทำอะไรช้า หรือกระวนกระวายมาก

หากคุณไม่แน่ใจ หรือ คิดว่ามีอาการนี้บ่อยๆ ลองมาทำ แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม ( 9Q ) แบบออนไลน์กันเถอะ 

>>> Click เพื่อทำแบบประเมิน <<<

"ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค"


หากคุณกำลังเป็น โรคซึมเศร้า อย่าตื่นตกใจเกินไป

โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้

ปรึกษาเราได้ ฟรี ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323

Click เพื่อลงทะเบียน

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q ออนไลน์ : แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

 

 


บทความที่น่าสนใจ

>>> สาเหตุของโรคซึมเศร้า <<<

>>> อาการโรคซึมเศร้า ในวัยรุ่น <<<

>>> ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นโรคซึมเศร้า <<<