ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือบุตรหลานที่ภาวะซึมเศร้าได้อย่างไร

 

การเยียวยาโรคซึมเศร้าจะเกิดขึ้นได้จริงๆ เมื่อเด็กยอมรับได้ว่าอาการของเขาแม้ว่าครอบครัวจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ตัวเขาเองคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเยียวยาตัวเอง พ่อแม่ต้องรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดี ดูแลใจของตัวเองให้ดี รู้จักผ่อนปรน เมื่อลูกเห็นการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่ เขาก็พร้อมที่จะยอมรับและเยียวยาใจตัวเอง