ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ ทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน

สำหรับทุกคน หนังสือเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วย แถมยังทำให้สมองทำงาน ฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แล้วเราจะทำอย่างไรให้ลูกอยากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน

1. อ่านให้ลูกเห็นเป็นประจำ พ่อแม่ควรทำเป็นตัวอย่าง เมื่อเด็กเห็นว่าพ่อแม่ทำอะไรเขาก็จะทำตาม

2. เล่านิทานให้ลูกฟัง ถึงแม้ว่าลูกคุณจะยังเล็กเป็นเด็กทารกยังฟังไม่รู้เรื่อง จริง ๆ แล้ว พ่อแม่สามารถอ่านนิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเลย

3. เล่านิทานให้ลูกฟัง ถึงแม้ว่าลูกคุณจะโตแล้วอ่านหนังสือได้เองแล้ว การอ่านให้ลูกฟังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก และทำให้ลูกเห็นว่าเราเป็นครอบครัวที่รักการอ่าน

3. อ่านเรื่องเดิมหลายรอบ ไม่ว่าคุณจะอ่านเรื่องเดิมให้ลูกฟังมาเป็น 10 ครั้งแล้ว ถ้าลูกยังอยากฟังเรื่องเดิมอยู่ก็อ่านเรื่องเดิมนั่นแหละ เมื่อเด็กมีความต้องการให้คุณหยิบหนังสือมาอ่าน คุณต้องอย่าปิดกั้นความต้องการนั้น

4. เวลาอ่านให้ลูกฟัง อ่านให้มีจังหวะ และได้อารมณ์ของเรื่อง ให้ลูกได้เอาใจเข้าไปอยู่ในนิทานเรื่องนั้น เพื่อให้เขาสนุกกับหนังสือ

5. สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หนังสือที่ใช้คำคล้องจองจะช่วยให้เด็กจำคำศัพท์ได้มากขึ้น

6. เวลาเห็นลูกนั่งอ่านหนังสือเงียบ ๆ ให้คุณเข้ามานั่งใกล้ ๆ และอ่านหนังสือของคุณไปข้าง ๆ

7. ชมลูกเมื่อเห็นลูกมีความพยายามที่จะอ่านหนังสือ เมื่ออ่านออกเสียง หรือเมื่ออ่านจบเล่ม

8. ทำที่วางหนังสือให้เป็นสัดส่วนที่เป็นของลูกและสอนให้ลูกเปิดใช้หนังสืออย่างถนอม

9. ทำให้ในบ้านมีหนังสือหลากหลายประเภท

10. พูดคุยเรื่องหนังสือกับลูก ให้ลูกเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่อ่านสนุกยังไง

 

ที่มา : https://th.theasianparent.com/