กรมสุขภาพจิต ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายผลโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ พร้อมช่วยเหลือเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ