กรมสุขภาพจิต ร่วมมือกับ TTA GROUP พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BuddyThai เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากการโดนรังแก (บูลลี่) ทั้งที่โรงเรียนและโซเชียลมีเดีย พร้อมเป็นที่พึ่งทางใจให้เข้าถึงระบบการช่วยเหลือ พร้อมนำร่องร.ร.ในสังกัด กทม.

กรมสุขภาพจิต ร่วมมือกับ TTA GROUP พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BuddyThai เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากการโดนรังแก (บูลลี่) ทั้งที่โรงเรียนและโซเชียลมีเดีย พร้อมเป็นที่พึ่งทางใจให้เข้าถึงระบบการช่วยเหลือ พร้อมนำร่องร.ร.ในสังกัด กทม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม