มัลติมีเดีย

หนังสั้น เรื่อง Wretch : คนเคราะห์ร้าย 

“ความรุนแรงแม้เพียงเล็กๆ ในสายตาคุณ 

อาจมีผลรุนแรงอย่างที่คุณคาดไม่ถึง  

จะหยุดมัน  หรือปล่อยให้มันเกิด  

ขึ้นอยู่กับคุณ...” 

#สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


VDO ความรู้สุขภาพจิต อื่นๆ