มัลติมีเดีย

โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิต และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาชีวศึกษา

"หยุดตีตรา แล้วมองปัญหาสุขภาพจิตเป็นความปกติ"
จะช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆ มองหาความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ที่
https://www.camri.go.th

E-Book คู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
https://camri.go.th/th/knowledge/ebook/ebook-100


VDO ความรู้สุขภาพจิต อื่นๆ