การเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ปกครอง เมื่อบุตรหลานของท่าน ติดเชื้อโควิด 19