เลี้ยงลูกสาวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสังคม

สังคมสมัยนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน อันตรายจากผู้คนมีอยู่รอบตัว ในบางครั้งคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนบ้าน เพื่อนพ่อแม่ หรือแม้แต่ญาติสนิทที่ใกล้ชิดที่สุดก็อาจกลายเป็นคนร้ายทำลายลูกเราให้เจ็บปวด หัวอกพ่อแม่ย่อมต้องเป็นห่วงลูกไปสารพัดอย่าง โดยเฉพาะถ้ามีลูกสาว แล้วจะเลี้ยงลูกสาวอย่างไรจึงจะรอดปลอดภัยในสังคมทุกวันนี้

ลูกสาวในฝันของคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็อยากให้ลูกเป็นกุลสตรี เรียบร้อย อ่อนโยน แต่เมื่อปัจจุบันภัยต่างๆรายล้อมอยู่รอบตัว คุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องติดหนาม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และเติมพิษสงรอบด้านให้ลูกสาวเพื่อรู้เท่าทัน และใช้สติรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างให้เป็น เรามีวิธีเลี้ยงลูกสาวให้ปลอดภัยจากสังคมมาฝาก

สอนให้ลูกรักตัวเอง

ควรเริ่มปลูกฝังเรื่องการรักตัวเองกับลูกตั้งแต่ยังเล็ก การสัมผัสโอบกอดลูกเป็นการแสดงความรักความใส่ใจที่มีต่อลูกได้มากที่สุด เพราะเด็กย่อมต้องการและโหยหาความรัก เมื่อลูกร้องไห้พ่อแม่ควรเข้าไปอุ้ม เข้าไปปลอบเพราะการอุ้มเปรียบเหมือนสัมผัสแห่งรักจากพ่อแม่ หากไม่ได้ถูกอุ้มเด็กจะเข้าใจว่าตัวเองไม่มีค่า ความต้องการของเด็กไม่ถูกเติมเต็ม ถ้าความรักความต้องการของเด็กไม่ถูกเติมเต็มจากในครอบครัวเมื่อโตขึ้น เด็กจะออกไปหาความรัก การยอมรับจากเพื่อนนอกบ้าน แต่หากเด็กได้รับการเติมเต็มความรักจากพ่อแม่จะทำให้เด็กเห็นคุณค่า รู้จักแบ่งปันความรักไปสู่ผู้อื่น และรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น ไม่ใช่เพื่อต้องให้เพื่อนยอมรับจนยอมทำในสิ่งที่ผิด

พูดคุยด้วยหตุผล สอนให้ดูตัวอย่างที่ควรและไม่ควรทำตาม

ปัจจุบันนี้มีข่าวต่างๆเรื่องของการถูกหลอก ถูกโกง ถูกทำร้ายมากมาย หลังจากดูข่าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรชวนลูกพูดคุย ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวที่เขาได้รับรู้ ได้รู้จักกับการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏในข่าว เพื่อให้ลูกรับรู้ถึงสภาพความเสื่อของสังคมในปัจจุบัน ชี้ให้ดูเป็นตัวอย่างและคอยให้คำแนะนำ หนทางการแก้ปัญหา และมีสติใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจากสถานดการณ์คับขันต่างๆให้เร็วที่สุด

 

ให้ลูกฝึกทักษะการป้องกันตัว

การฝึกทักษะการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็น มวยไทย ยูโด เทควันโด หรืออาคิโด ตั้งแต่เด็ก นอกจากจะช่วยให้ลูกสาวได้ออกกำลังกายแล้วยังช่วยให้ร่างกายเด็กได้จดจำการเคลื่อนไหวและมีปฏิกริยาตอบโต้ต่อภัยอันตรายที่มาถึงตัวได้ดี แต่ควรสอนลูกด้วยว่าการใช้ความรุนแรงไม่อาจแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง เพราะอย่างไรสภาพร่างกายผู้หญิงก็เสียเปรียบผู้ชายอยู่ดี ทางที่ดีควรรีบหาโอกาสหนีออกมาจากสภานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่น หรือไปแจ้งครู อาจารย์ พ่อแม่หรือตำรวจจะดีที่สุด

เป็นที่ปรึกษาให้ลูก

สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก ควรคอยถามไถ่ถึงปัญหาที่โรงเรียน เรื่องเพื่อน เรื่องการเรียน หรือการใช้ชีวิตของลูก เมื่อรู้สึกว่าลูกมีความกังวลใจอะไรอยู่ก็ควรชวนลูกพูดคุยและสอบถาม เพื่อให้ลูกได้ปรึกษาและระบายเรื่องที่เขาไม่สบายใจ อย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน ควรใช้เหตุผลในการพูดคุย เมื่อลูกทำผิดก็ต้องลงโทษ แต่ต้องอธิบายให้ลูดเข้าใจด้วยว่าเข้าทำอะไรผิด เพราะอะไรจึงถูกลงโทษ

 

ที่มา : https://th.theasianparent.com/