การเสพข่าวสูญเสีย แบบไม่เสียศูนย์ เราจะจัดการอย่างไร ?

การเสพข่าวสูญเสีย แบบไม่เสียศูนย์ เราจะจัดการอย่างไร ?
✅ 1.ให้ความสำคัญกับสติของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องเสพข่าว สังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบจากอารมณ์นั้น 
✅ 2. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี
✅ 3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้าง 
✅ 4. เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ 
✅ 5. การพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจคลายเครียด
หากอาการยังไม่ดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มีความเครียดรุนแรง สูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สามารถขอรับบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323
ที่มา : กรมสุขภาพจิต
#กรมสุขภาพจิต #การเสพข่าว #สูญเสีย