เลี้ยงลูก ไม่ใช้ความรุนแรง

 

ความรุนแรงในครอบครัว ปัจจุบันก็ยังพบเห็นได้บ่อยๆ แล้วคุณพ่อคุณแม่ จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลความรุนแรง เลี้ยงแบบไม่ใช้ความรุนแรงอย่างไร
 
#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #รุนแรง #พ่อแม่ #เลี้ยงลูก #สายด่วน1323