วันเด็กกับเวลาคุณภาพ

 

วันเด็กกับเวลาคุณภาพ (ลูกวัยเด็กเล็ก-วัยเรียน)
 
เวลาคุณภาพ คือ “คุณภาพ”ของการกระทำ/กิจกรรมที่ผู้ปกครองและลูกมีร่วมกัน
 
เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทบทวนกิจกรรมคุณภาพกับลูกในแต่ละวันกัน ดังต่อไปนี้
✅1.เชื่อมต่อ” กับลูกแม้ไม่ได้เจอหน้ากัน เช่น มีโน้ตทักทายไว้ที่หน้ากระจกตอนเช้า เขียนคำพูดให้กำลังใจไว้ในกล่องดินสอ
✅2.สร้าง 1 สิ่งที่ทำร่วมกันในทุกวัน” เช่น อ่านนิทานด้วยกันก่อนนอน แปรงฟันพร้อมกันก่อนนอน
✅3.บอกรักลูกในทุก ๆ วัน” ให้ลูกรู้ว่าเขามีความหมายกับคุณอย่างไรด้วยประโยคง่าย ๆ เช่น แม่มีความสุขที่ได้ส่งหนูเข้านอนแม่รักลูกนะ
✅4.ชื่นชม/เสริมแรงทางบวกทันที” เมื่อคุณเห็นโดยไม่ต้องรอ...เมื่อลูกจัดการภาระงานของลูกเอง หรือส่วนรวมของบ้านเสร็จ (โดยคุณไม่ได้ร้องขอ) เช่น ขอบคุณหนูนะที่กวาดบ้านบ้านสะอาดขึ้นเลย พ่อชอบที่ลูกช่วยเก็บและเรียงรองเท้าที่ชั้นวาง
✅5.ทำและกินอาหารร่วมกัน” หากมีเวลาไม่มาก การทำอาหารง่าย ๆ เช่น ทอดไข่เจียว ทำสลัด หรือ เพียงปอกส้ม 1 ลูกแบ่งกัน ก็เป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่ผู้ปกครองจะได้ใช้ร่วมกับลูกแล้ว
✅6.ทำกิจกรรมที่ลูกเลือก” ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลูกสนใจและเลือกทำกับคุณ อย่าลืมที่จะติดตามและทำกิจกรรมให้สม่ำเสมอโดยไม่ผลัดหรือลืม
✅7.เล่นกับลูกเสมอตั้งแต่เด็ก” เล่นเป่าฟองสบู่กับลูกหรือเล่นเกมกันบนรถก่อนส่งลูกที่โรงเรียนอาจดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่การเล่นกับลูกเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะส่งผลต่อสัมพันธภาพเชิงบวกของผู้ปกครองและลูกในระยะยาว
✅8.ขำเล็ก ๆ น้อย ๆ และมีมุกกับลูก” พ่อแม่ที่มีอารมณ์ขันบ้าง ยืดหยุ่นเป็น ลูกก็ย่อมอยากเข้าหา อยากคุย อยากอยู่ด้วย
✅9.วางเครื่องมือสื่อสารรวมถึงสิ่งบันเทิงอื่นเมื่อใช้เวลากับลูก” ปิดโทรทัศน์ เครื่องเสียง งดใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้ปกครองและลูกได้มี “คุณภาพ” ของการกระทำหรือกิจกรรมในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นที่ทำร่วมกันอย่างแท้จริง
 
แปลและเรียบเรียงโดย
หนึ่งฤทัย ถิ่นวงษ์เย็น
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
 
#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #วันเด็ก #พ่อแม่ #กิจกรรมสร้างสุข #คุณภาพ ดูน้อยลง