3 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

3 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
 
1 . เวลา แบ่งเวลากเล่นเกมวันละ 1-2 ชั่วโมง ไม่เล่นในเวลาเรียน หรือช่วงกลางคืน
2. เนื้อหา ไม่มีความรุนแรง เพื่อป้องกันเด็กเสพข้อมูลรุนแรงจากอินเตอร์เน็ต
3. พฤติกรรม การเล่นต้องไม่นำสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น โดดเรียน ไม่ยอมนอน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางกายและวาจา
 
#อาการของการติดเกม
- ใช้เวลาเล่นนานเกินไป
- ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติ เช่น การกิน การนอน
- เสียหน้าที่การเรียน หรือการงาน
 
ที่มา : กรมอนามัย
#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #ติดเกม #game #สายด่วน1323 ดูน้อยลง