คนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของทุกคนในสังคม

เนื่องในวันรณรงค์หยุดบูลลี่ประจำปี พ.ศ. 2566 ทีมงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมสนับสนุนให้ #คนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของทุกคนในสังคม