เราจะสามารถเลี้ยงลูกให้รู้จัก ! ควบคุมอารมณ์ ได้อย่างไร