วิธีฝึกสมาธิให้เด็กสมาธิสั้น

วิธีฝึกสมาธิให้เด็กสมาธิสั้น ADHD

วิธีฝึกสมาธิให้เด็กสมาธิสั้น

วิธีฝึกสมาธิให้เด็กสมาธิสั้น : เด็กสมาธิสั้นมักมีลักษณะซุกซนมาก อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจ และไม่รู้จักวางแผน ทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียน การคบเพื่อน และความเป็นอยู่อื่น ๆ ในชีวิตประจำวันคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น คงอดไม่ได้ที่จะคาดหวังให้ลูกของตนสามารถควบคุมตนเองและมีสมาธินั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเรียบร้อย สามารถพัฒนาตนเองได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป วิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้คือการปรับพฤติกรรม เพื่อให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น ด้วยการเพิ่มสมาธิ ซึ่งหมายถึง การเพิ่มช่วงความสนใจ ความตั้งใจในการทำกิจกรรมตรงหน้าให้นานขึ้นไม่วอกแวกง่าย มีความรอบคอบและสามารถทำงานจนเสร็จโดยมีหลักการดังนี้

วิธีฝึกสมาธิให้เด็กสมาธิสั้น-ADHD

การลดสิ่งเร้า

1. หาสถานที่เงียบ ๆ ให้ลูกทำงาน

การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้เด็กทำการบ้าน อาจเป็นห้องที่เงียบปราศจากการรบกวนจากผู้อื่น ไม่มีเสียงโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องตกแต่งห้องควรมีน้อยชิ้นเท่าที่จำเป็น ไม่ควรมีตู้กระจกที่มีของเรียงให้เห็นได้จากภายนอกโต๊ะทำงาน ไม่ควรมีสิ่งของเกะกะซึ่งทำให้เด็กวอกแวกได้ เช่น หนังสือการ์ตูนเป็นต้น

2. พยายามให้ลูกอยู่ในบรรยากาศที่มีสิ่งกระตุ้นน้อยที่สุด

  • ในชีวิตประจำวันควรให้ลูกอยู่ในที่สงบบ้าง เช่น ยามพักผ่อนควรมีโอกาสนั่งเงียบ ๆ ไม่มีคนพลุกพล่านหรือเวลาหลับควรให้หลับในห้องที่เงียบ
  • หากคุณต้องการพาลูกไปพักผ่อน การไปเที่ยวเด็กสมาธิสั้นควรหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวในสถานที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือมีสิ่งเร้ามากเกินไป เพราะเด็กจะถูกกระตุ้นทำให้ชนมากขึ้น อยู่ไม่นิ่งและควบคุมยาก ควรไปพักผ่อนในที่สงบ เช่น ตามชนบท สวนสาธารณะที่ไม่มีคนพลุกพล่าน การได้ใกล้ชิดธรรมชาติจะช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายไม่ตึงเครียด
  • ไม่ควรดูโทรทัศน์มากเกินไป เพราะเป็นการกระตุ้นเด็กทำให้ยิ่งขาดสมาธิ นอกจากนี้ภาพในโทรทัศน์ยังอาจเป็นความก้าวร้าว รุนแรง ที่เด็กสามารถเลียนแบบได้ ควรเลือกรายการดีๆ เช่น สารคดีหรือรายการเกี่ยวกับธรรมชาติและควรมีผู้ใหญ่ดูอยู่ด้วยเพื่อช่วยอธิบายเพิ่มเติม

วิธีฝึกสมาธิให้เด็กสมาธิสั้น-ADHD

การเพิ่มสมาธิ

แนวทางในการเพิ่มสมาธิให้กับเด็กสมาธิสั้นมีได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติตามวัยของเด็กและความถนัดของผู้ดูแล สิ่งสำคัญเด็กต้องชอบรู้สึกสนุกและท้าทาย สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ช่วยลูกแบ่งขั้นตอนการทำงาน

เนื่องจากเด็กสมาธิสั้นไม่สามารถทำอะไรได้นาน การแบ่งย่อยงานและขั้นตอนในการทำงานจะช่วยให้ลูกทำงานได้สำเร็จจ ากนั้นค่อย ๆ เพิ่มงานให้นานขึ้น การเพิ่มช่วงสมาธิที่นานขึ้นและทำงานได้สำเร็จรวมถึงได้รับคำชมเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่จะช่วยให้ลุกภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย

 2. การกำกับลูกแบบตัวต่อตัว

การกำกับลูกแบบตัวต่อตัว คือ การใช้เวลาในการดูแลลูกในการทำกิจกรรม โดยการนั่งอยู่กับลูก คอยกำกับเด็กแบบตัวต่อตัว จะช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น อย่าปล่อยให้ลูกทำงานคนเดียวเพราะลูกอาจใจลอยคุณควรนั่งทำงานของคุณไปเงียบ ๆ คอยถามเป็นระยะ ๆ เพื่อดึงสมาธิลูกกลับมาที่งาน

3. การหัดให้ลูกนั่งทำงานอย่างต่อเนื่อง

คุณควรฝึกให้ลูกทำงานอย่างต่อเนื่อง จะนั่งได้นานเท่าใดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและอายุของเด็ก การนั่งทำงานอย่างต่อเนื่องคือการให้เด็กนั่งทำงานโดยไม่รู้จะไปจนครบเวลาที่กำหนด ควรมีนาฬิกาจับเวลาด้วย เพื่อให้เด็กสามารถดูเวลาได้ เมื่อเด็กสามารถนั่งได้ตามเวลาที่กำหนดให้ชื่นชมและควรเพิ่มเวลาขึ้นอีกเล็กน้อยในครั้งต่อไป

4. นั่งสมาธิในเด็กโต

การนั่งสมาธิ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้ผลดี โดยการฝึกให้นั่งสงบและหลับตา จะกำหนดภาวนาลมหายใจอย่างไรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรืออาจให้เด็กนึกสร้างคำขึ้นในใจ เช่น “ฉันดีขึ้นทุกวัน" หรือบางที่อาจดัดแปลงการนั่งสมาธิโดยให้ลูกนั่งสงบหลับตาและฟังเพลงเบา ๆ โดยไม่มีสิ่งรบกวน

5. ให้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์

เช่น การออกกำลังกาย เด็กสมาธิสั้นมักเป็นเด็กที่พลังงานมากมาย การออกกำลังกายจนเหนื่อยมาก ๆ จะช่วยให้เด็กสมาธิสั้นดีขึ้น วุ่นวายน้อยลง และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างวินัยให้เด็กด้วย การออกกำลังกายควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลาทุกวันและควรมีผู้ใหญ่ควบคุมให้ออกกำลังกายอย่างจริงจัง การออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิดีขึ้น ได้แก่ การวิ่ง ว่ายน้ำ เพราะเป็นการออกกำลังกายที่กระทำคนเดียวไม่มีคนอื่นมาทำให้วอกแวก

6. การกำหนดจุดสนใจ

เราสามารถการกำหนดจุดสนใจโดยการสอนให้ลูกสังเกตจุดเด่นของสถานที่ วัตถุ ขณะผ่านเส้นทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ถามว่าเห็นอะไรบ้างที่ขับผ่าน เช่น รถ : เลขท้ายรถ, ตู้ ATM : สี เป็นต้น

7. เพิ่มกิจกรรมสร้างสมาธิที่หลากหลาย

เพื่อให้ลูกฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจากการทำงาน โดยให้ฝึกทั้งกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวมาก เช่น เล่นกีฬา และ กิจกรรมที่ไม่เคลื่อนไหวมาก เช่น การวาดรูประบายสี ตากผ้า ล้างรถ ถูบ้าน เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญในการเพิ่มสมาธิให้เด็กคือการที่พ่อแม่มีความเข้าใจลักษณะของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นการลดสิ่งเร้าตรเพิ่มสมาธิและการแบ่งขั้นตอนในการทำงานและทำตามขั้นตอนทีละขั้นจะช่วยให้เขาทำงานได้เสร็จจากนั้นค่อย ๆ เพิ่มงานให้มากขึ้นสมาธิของเขาจะนานขึ้นการมีสมาธิมีความตั้งใจจะช่วยให้เด็กทำกิจกรรมได้สำเร็จได้รับความชื่นชมเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ครูและบุคคลอื่น ๆ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเอง


ที่มา : คู่มือโปรแกรมการเสริมสร้างความสามารถของผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์