บุหรี่ไฟฟ้า สารพิษที่คุณทิ้งไว้ให้ลูก

 

บุหรี่ไฟฟ้า สารพิษที่คุณทิ้งไว้ให้ลูก

บุหรี่ไฟฟ้า : ทุกครั้งที่จุดบุหรี่ไม่ว่าจะสูบหรือไม่มันจะเกิดสารเคมีคละคลุ้งอยู่ในอากาศกว่า 4,000 ชนิด "เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง" สารเหล่านี้อาจอยู่ในควันแล้วถูกเด็กที่อยู่ใกล้เคียง

ผลกระทบจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพขอดเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละ 52 ของผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ในบ้าน ควันมือสองจะทำให้เด็กป่วยด้วยโรคต่อไปนี้

  • ทำให้หืดจับบ่อยขึ้น 53.8%
  • ติดเชื้อทางเดินหายใจ 51.8%
  • เกิดหลอดลมอักเสบ 48.8%
  • เป็นหวัดบ่อยขึ้น 37.0%
  • เกิดโรคหูน้ำหนวก 17.4%

ทางออกจากวงจรบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จะทำอย่างไรดี

  1. มุ่งมั่นและลงมือปฏิบัติให้บ้าน ในรถ กระทั่งที่ทำงาน ให้เป็นที่ปลอดควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
  2. ทุกๆที่ที่พาลูกไป ให้เลือกโรงเรียนที่ทำงาน ห้องพัก ร้านอาหาร ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
  3. จงใจ ข้อร้อง กระทั่งร้องขอ ให้ทุกคนอย่าได้มาสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใกล้คุณและลูกๆ
  4. ถึงเวลาที่สังคมไทยควรจะให้การคุ้มครองเด็กจากพิษควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนบุคคล
 
เพราะเป็นเด็ก จึงไม่มีทางเลือก เด็กจึงเป็นเหยื่อจากควันบุหรี่
เราเลือกได้ว่าจะให้เด็กได้รับอากาศบริสุทธิ์ หรือหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป
 
ที่มา : โครงการเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ
#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #บุหรี่ไฟฟ้า #ควันมือสอง