โรคซึมเศร้า Depression อาการของโรคซึมเศร้า และ โรคซึมเศร้าสาเหตุ...

โรคซึมเศร้า Depression

โรคซึมเศร้า หรือ โรคประสาทซึมเศร้า มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Depression เป็นโรคทางจิตเวชที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ที่ส่งผลกระทบได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้รู้สึกเศร้า วิตกกังวล ไม่มีความสุข อยากร้องไห้ นอนหลับยาก และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง จนส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ทั้งการเรียนและการทำงาน
 

 

อาการแสดงของโรคซึมเศร้า

1. ความคิด (เชิงลบ)
 •      • ไม่มีทางออกแล้ว
 •      • ฉันทนไม่ไหวแล้ง
 •      • ไม่มีใครช้วยได้
2. อาการทางร่างกาย
 •      • อ่อนเพลีย
 •        • ร้องไห้ง่าย
 •      • ไม่อยากอาหารหรือกินมาก
 •      • นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป
3. อารมณ์ (เชิงลบ)
 •      • ซึมเศ้รา
 •      • รู้สึกผิด
 •      • รู้สึกคับข้องใจ
 •      • โกรธเคือง
4. พฤติกรรม
 •      • เฉื่อยชาหรือกระสับกระส่าย
 •      • หลีกหนีสถาณการณ์และสังคม

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้ามีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่
 •      1. ปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์
 •      2. สิ่งแวดล้อมใหม่ การย้ายถิ่น การอพยพ
 •      3. ผลกระทบจากเหตุการณ์ในชีวิตที่รุนแรง
 •      4. ปัญหาเศรษฐกิจ
 •      5. ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง
 •      6. ความเครียด