9 ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ปฏิบัติให้ไวห่างไกล โควิด-19 เมื่อถึงบ้าน

9 ขั้นตอนเพื่อเซฟความปลอดภัย ปฏิบัติให้ไวเมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน

     1. ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคภายในรถ ด้วยแอลกอฮอล์
     2. ถอดรองเท้านอกบ้าน ไม่ใส่เข้าบ้านเด็ดขาด
     3. ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และทิ้งในถังที่ปิดมิดชิดนอกบ้าน
     4. ถ้าใช้หน้ากากผ้า ให้ซักตากแดดทุกวัน
     5. ล้างมือด้วยสบู่ ให้สะอาดอย่างน้อย 20 วินาที
     6. ทำความสะอาดกระเป๋า โทรศัพท์ นาฬิกา ด้วยแอลกอฮอล์
     7. ห้ามนั่งเก้าอี้ หรือโซฟา ก่อนอาบน้ำ
     8. อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
     9. แยกซักเสื้อผ้าที่ใส่ นอกบ้านและในบ้าน