ลูกพัฒนาการช้ารึเปล่า ดูได้จากสัญญาณต่อไปนี้

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่มักสงสัย หรืออาจจะเกิดความกังวล ว่าลูกจะเติบโตสมวัย ตามพัฒนาการปกติหรือไม่ ลูกพัฒนาการช้ารึเปล่า แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องกังวลให้มากจนเกินไปนัก เพราะเด็กแต่ละคนต่างก็มีพัฒนาการแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนใหญ่มักจะมีพัฒนาการใกล้เคียงกัน (เช่น ฝึกเข้าห้องน้ำเอง ปีนป่าย หรือเริ่มพูด) คุณจึงควรสังเกตว่าหากลูกช้ากว่าปกติ นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกของคุณอาจมีปัญหาด้านพัฒนาการได้

พัฒนาการช้า เป็นอย่างไร?

เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามกำหนดกรอบเวลากว้าง ๆ ซึ่งถือเป็นช่วงพัฒนาการตามปกติ พัฒนาการที่ล่าช้านี้ อาจเกิดขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เช่น

  • ทักษะด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่  (เช่น การเดิน และการขีดเขียน)
  • ด้านการสื่อสารและภาษา (ทั้งการรับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจ และการแสดงออก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพูด)
  • การช่วยเหลือตนเอง (เช่น การเข้าห้องน้ำหรือแต่งตัว)
  • ด้านสังคม (เช่น การสบตา และเล่นกับคนอื่น)

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือหากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจจะดีที่สุด

 

ความผิดปกติทางสายตาหรือการได้ยิน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าในบางด้าน ดังนั้นคุณจึงควรให้ลูกตรวจตาและหูทุกครั้งที่มีนัดพบแพทย์

 

 

AAP แนะนำว่า แพทย์จะทำการประเมินพัฒนาการของเด็กคร่าว ๆ ทุกครั้งที่นัดตรวจสุขภาพ หากพบความผิดปกติจะได้ทำการวินิจฉัยอย่างละเอียดและรักษาต่อไป