ฝึกสมาธิและจินตนาการ

การเปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ดี การเรียนรู้ของเด็ก ๆ จะเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นการได้ลองทำอะไรด้วยตัวเอง จะผิดหรือถูกก็ตามแต่ และเป็นการฝึกให้พึ่งพาตนเอง ฝึกสมาธิ คุณพ่อคุณแม่ต้องแบ่งเวลาให้ลูกน้อยได้เล่นคนเดียวบ้าง

4 วิธีช่วยส่งเสริมให้ลูกหัดเล่นคนเดียว เพื่อฝึกสมาธิและจินตนาการ

1.เลือกซื้อของเล่นอย่างหลากหลาย :

เลือกซื้อของเล่นเสริมทักษะด้านต่าง ๆ หรือของเล่นที่สามารถเล่นคนเดียวได้ อาทิ บล็อกไม้รูปทรงต่าง ๆ จิ๊กซอว์ สีไม้ – สีเทียนและกระดาษ หรือสมุดภาพระบายสี ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กด้วย

 

2.โทรทัศน์ไม่ใช่ของเล่นที่ดี :

โทรทัศน์เป็นการสื่อสารเพียงด้านเดียว ที่ไม่ตอบคำถามของลูกน้อยเมื่อเขาสงสัย แม้จะมีความน่าสนใจและหลากหลายรูปแบบ หากปล่อยให้ลูกน้อยอยู่กับโทรทัศน์โดยไม่มีคุณอยู่ด้วย อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น เปลี่ยนช่องไปเจอรายการที่ไม่เหมาะสม และเด็กเลียนแบบขึ้นมา การเลี้ยงลูกด้วยโทรทัศน์ทำให้เด็กสมาธิสั้นได้ เพราะมีการตัดเปลี่ยนฉากที่รวดเร็ว

3.เริ่มปล่อยให้เขาเล่นคนเดียว :

แรก ๆ ที่คุณแม่ต้องเล่นกับเขา ค่อย ๆ เพิ่มระยะห่างออกมา อาจเริ่มง่าย ๆ เช่น ระหว่างที่เขาเล่นอยู่คุณอาจนั่งดูห่าง ๆ แต่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเขาอยู่เรื่อย ๆ เริ่มแรกลูกน้อยอาจงอแง แต่เขาจะค่อย ๆ ลดอาการต่อต้านลงทีละน้อย เมื่อเขาเริ่มสะดวกใจกับการเล่นคนเดียวมากขึ้น เงยหน้ามองเป็นระยะเพื่อกล่าวชม หรือเดินไปหาเขาเพื่อแสดงท่าทางสนับสนุน

4.ควรกล่าวชมเชยลูกบ่อย ๆ :

คุณแม่ลองออกจากห้องเป็นเวลาสั้น ๆ โดยอ้างเหตุผลที่ดี และแวะมาดูพร้อม กล่าวชมเขาที่สามารถเล่นคนเดียวได้อย่างสงบ ค่อยเพิ่มช่วงเวลาในการออกจากห้องให้นานขึ้น แต่ควรแวะกลับมาทุกครั้งเพื่อให้การสนับสนุน เสริมแรงโดยการกล่าวชมเชย

การให้ลูกเล่นคนเดียว เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักตนเอง และเป็นเพื่อนของตนเองได้ เด็กจะไม่รู้สึกเหงา หรือกลัว เมื่อต้องอยู่คนเดียว ดังนั้นเมื่อเขาโตขึ้น และเริ่มออกไปสู่โลกภายนอก เขาจะสามารถหาเพื่อนใหม่ได้เสมอ เพราะเขาชอบที่จะมีเพื่อน ไม่ใช่เป็นเพราะเขาเหงา ไม่อยากอยู่คนเดียว

 

ที่มา : https://www.maerakluke.com/topics/5376