พัฒนาการทางเพศ

 

เนื่องในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ หรือ ‘Pride Month’ 

เกิดการรณรงค์เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็เพื่อผลักดัน พรบ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ก็จะถือว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เปิดใจยอมรับความแตกต่างทางเพศอย่างแท้จริง

ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง หากมีบุตรหลานรวบรวมความกล้า เดินเข้ามาบอกพ่อแม่อย่างเราว่า พวกเขาไม่ได้มีเพศสภาพตามเพศกำเนิด และสิ่งที่พวกเขาต้องการคือกำลังใจ และแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อจะก้าวข้ามอุปสรรคของการเป็นวัยรุ่น LGBTQ+ ที่ยังคงยากลำบากกว่าเพศชายหญิง