แนวทางสังเกตการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

 

ปัญหาสุขภาพจิตนั้น เกิดขึ้นได้กับทุกวัยไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็ก โดยหากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองไม่ทันสังเกตให้ดีว่าลูกเรากำลังประสบกับปัญหาทางสุขภาพจิตที่มากกว่าแค่อาการดื้อหรืออารมณ์ขึ้นลงตามปกติ ก็อาจจะนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงได้

ขอบคุณที่มา : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย