ปฐมพยาบาลทางใจ ด้วย 3ส

3ส. ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวไม่เครียด
คนใกล้ตัว ดูข่าวมากแล้วเครียด รีบช่วยด้วย 
 
“สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง”
       - ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช
       - ส 2 ใส่ใจรับฟัง (Listen) อย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือโอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ
       - ส 3 ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็น หากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้ป้องกัน ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 
มีปัญหาสุขภาพจิต โทร ☎ #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง