คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้นะคะ

เบอร์โทร 022488999 ต่อ 71010 หรือ 022488994 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่ะ

กรณีติดต่อทางเบอร์โทรไม่ได้ ท่านสามารถติดต่อเราได้จากช่องทางต่าง ๆ ได้ที่

ผู้ป่วยเก่า (มีเลข HN แล้ว) ติดต่อได้ที่   Line ID : @Camri  ซึ่งท่านสามารถแจ้งเบอร์​โทรให้ติดต่อกลับไว้ในไลน์​ได้ค่ะ

กรุณาเตรียมเลข HN ให้พร้อมด้วยนะคะ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการค่ะ ผู้ป่วยใหม่ (ยังไม่มีเลข HN) ติดต่อได้ที่ 

Facebook : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แล้วเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

ท่านสามารถส่งเอกสาร หนังสือส่งตัว/ใบขอใช้สิทธิ์บัตรทอง
ได้ที่หน้าเค้าเตอร์จุดลงทะเบียนค่ะ
 
หรือ ส่งเป็นไฟล์รูปภาพได้ที่
Line ID : @Camri

การรับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์นี้เฉพาะผู้ป่วยเก่าที่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ประจำตัวผู้ป่วยให้สามารถรับยาเดิมทางไปรษณีย์ได้ และผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว เท่านั้น
 
- โดยหากท่านต้องการรับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่โรงพยาบาล (Hospital Number) ของผู้ป่วยเช่น เด็กหญิง......นามสกุล...... HN 6400000ABC และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ปกครองค่ะ 
 
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการได้ที่ Line ID: @Camri
 
กรุณาแจ้ง
 1. ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ค่ารักษาอะไร เช่น สิทธิ์ 30บาท /สิทธิ์เบิกได้ / สิทธิ์ผู้พิการ หรือสิทธิ์ชำระเงินเอง 
 2. โปรดระบุวันนัดเพื่อพบแพทย์ครั้งถัดไป 
 3. โปรดแจ้งชื่อผู้รับและที่อยู่เพื่อจัดส่งยาค่ะ
 
ท่านสามารถตรวจสอบการส่งยาทางไปรษณีย์ได้ที่ ตรวจสอบการส่งยาทางไปรษณีย์
*ในกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยทานยาแล้วได้รับผลข้างเคียงจากยาที่ทาน ท่านสามารถติดต่อขอปรึกษาเภสัชกร และเลื่อนนัดให้มาพบแพทย์เร็วขึ้นได้ที่
 
ท่านสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 022488999 ต่อ 71010 
โทรสาร : 022488994
ในเวลา 13.30 - 15.30 น.
***ในวันราชการเท่านั้นนะคะ***
 
***หากในอนาคตท่านต้องการรับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์อีกครั้ง รบกวนผู้ปกครองดำเนินการล่วงหน้าก่อนยาหมดประมาณ 1 สัปดาห์นะคะ ขอบพระคุณค่ะ*** 

- หากท่านต้องการรับบริการโทรเวช Tele - Assisted - Psychiatry กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และ เลขที่โรงพยาบาล (Hospital Number) ของผู้ป่วยเช่น เด็กหญิง.. นามสกุล.. HN 6400000ABC และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ปกครองค่ะ
ได้ที่ Line ID: @Camri
 
- โปรดกรอกเอกสารแสดงความยินยอมในการตรวจรักษาทางโทรเวช ได้ที่แบบฟอร์มนี้คะ >>> แบบฟอร์มแสดงความยินยอมในการตรวจรักษาทางโทรเวช
 
- ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zoom ได้ที่ >>> สำหรับ Android | สำหรับ IOS
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom 
 
 

ถ้าต้องการเปลี่ยนวันนัด หรือ ขอเลื่อนเวลานัด
ท่านสามารถติดต่อได้ที่
โทร : 0224889990 ต่อ 71010
โทรสาร : 022488994
ในเวลา 13.30 - 15.30 น.
***ในวันราชการเท่านั้นนะคะ*** 

เปิดทำการรักษาตั้งแต่เวลา
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 16.00 น.
 
เปิดลงทะเบียนและรับคิวผู้ป่วยใหม่
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 น. - 10.30 น.
 
คลินิกพิเศษเปิดทำการรักษา
วันพุธ เดือนละ 2 ครั้ง : 16.30 น. - 20.30 น
***เปิดรักษาเฉพาะผู้ป่วยเก่าเท่านั้นนะค่ะ***
การยืนบัตรนัดต้องทำการยืนบัตรก่อนเวลานัด 30 นาทีนะค่ะ
 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอก(OPD) ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยใช้ระบบนัด
***ในกรณีผู้ป่วยใหม่***
หากผู้ปกครองสนใจพาผู้ป่วยมารับบริการที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แนะนำให้มาเปิดประวัติผู้ป่วยใหม่ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. พาผู้ป่วยมาด้วยนะคะ แนะนำให้มาก่อน 08.30 ค่ะ
***ไม่มีบริการโทรจองคิวได้นะคะ***
 
โดยพยาบาล ณ จุดคัดกรองจะเป็นผู้ประเมินความเร่งด่วน/ฉุกเฉินในการพบแพทย์ หากไม่เร่งด่วน/ฉุกเฉินอาจต้องนัดพบแพทย์ในครั้งถัดไปค่ะ  
เอกสารทีต้องเตรียมมา
 - สำเนาสูติบัตร กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์
 - สำเนาบัตรประชาชนของเด็ก กรณีผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์
 - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 - ใบส่งตัวการรักษาจากสถานบริการอื่น (ถ้ามี)
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 Line ID : @Camri
 โทร : 022488999 ต่อ 71010 
โทรสาร : 
022488994
 ในเวลา 13.30 - 15.30 น.
***ในวันราชการเท่านั้นนะคะ***
 
ในกรณีที่ท่านต้องการรับคำปรึกษาทางสุขภาพจิต
กรุณาโทร : 1323 (สายด่วนสุขภาพจิตและการพนัน บริการ 24 ชั่วโมง)

กรณียาหมดก่อนเวลานัดหมายการรักษาครั้งต่อไป
สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยาเดิม
 
กรณีทำยาหาย
ต้องทำการติดต่อ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยา
หรือ เข้ามาติดต่อสถาบันฯด้วยตนเอง โดยการจ่ายยานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพยาบาล

ไม่สามารถเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในได้ เนื่องจากทางสถาบันฯเปิดบริการเปพียงผู้ป่วยนอกเท่านั้น

สามารถทำได้ โดยเข้ารับบริการตามขั้นตอนการให้การรักษา