ประกาศ เรื่อง การดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานที่ บุคลากร_ความรับผิดชอบต่อสังคม