การเล่นน้ำสงกรานต์ของเด็กๆ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องมีการสาดน้ำกัน เด็กๆก็เป็นวัยที่ชื่นชอบการเล่นการสาดน้ำกันมาก ซึ่งบางครั้งการเล่นสนุกหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัย ฉะนั้นผู้ปกครองควรสอนหรือแนะนำ รวมทั้งเป็นแบบอย่างการเล่นน้ำสงกรานต์ให้แก่เด็กๆ

       1.น้ำที่ใช้สาด ควรเป็นที่มีความสะอาด

       2.ควรสาดบริเวรลำตัว ไม่ใส่หน้า

       3.ไม่ใช้ความรุนแรงในการสาดหรือการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

       4.เมื่อน้ำเข้าตาหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที

       5.หลังเล่นน้ำควรสังเกตอาการไข้ อาการระคายเคืองต่างๆ และพบแพทย์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

 

ที่มา : คลินิคกระตุ้นพัฒนาการ