อยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างไรให้ใจฟู

 

เมื่อต้องอยู่กับคนใกล้ตัวที่เป็นโรคซึมเศร้า

บางครั้งอาจรู้สึกหดหู่ตามไปด้วย มาเรียนรู้เทคนิคฮีลใจให้เข้มแข็ง ปรับความสัมพันธ์ให้สมดุลเพื่อตนเองและผู้ป่วย

 

5 วิธีดูแลใจ ไม่ให้ดิ่งตาม

- ลดความคาดหวังลง ว่าผู้ป่วยจะต้องหายโดยเร็ว รวมถึงคิดไปว่าเราจะเป็นผู้ที่ช่วยให้ ผู้ป่วยหายหรือดีขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว

- ไม่โทษตนเองหรือคิดว่าต้องรับผิดชอบทุกอย่าง เมื่อผู้ป่วยมีอารมณ์ดิ่ง ให้ย้ํากับตนเอง ว่าได้พยายามทําดีที่สุดแล้ว

- ทําความเข้าใจว่าการรักษามีหลายรูปแบบ อย่าเครียดกับการที่ผู้ป่วย ไม่กินยา ควรพาผู้ป่วยกลับไปพบ จิตแพทย์อีกครั้งเพื่อช่วยปรับ แผนการรักษา

- ชวนผู้ป่วยทําพฤติกรรม ที่ดีต่ออาการ เช่น สนับสนุนให้มีการขยับร่างกายพาทํากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเอง

- อย่าพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย “การมีความคิดลบ” เป็นอาการของ โรคซึมเศร้า ความคิดลบจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง ตามลําดับ หากได้รับการรักษา

 

ที่มา :  วิธีอยู่กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยไม่ให้เราดิ่งตาม https://www.istrong.co/ single-post/how-to-live-with-a-depressed-patient