How to เลี้ยงลูกชายอย่างไร โตไปไม่ทำร้ายเพศหญิง

 

สอนลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษ นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง และสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณพ่อคุณแม่พยายามปลูกฝังลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ความอดทน การเสียสละและเวลา แต่ผลที่ได้มาเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

 

เพราะสมัยนี้หากพูดถึงความเป็นสุภาพบุรุษในตัวลูกผู้ชาย ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่สังคมในปัจจุบันกำลังถามหา เพราะท่ามกลางยุคสมัยที่ เร่งด่วน เร่งรีบอาจทำให้มีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมากมาย นำไปสู่ปัญหาที่ขาดความรับผิดชอบต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะการไม่ให้เกียรติกันทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งผู้ชาย จึงตกเป็นจำเลยคนสำคัญที่ถูกจับตามอง